“Praktisks Cienošas komunikācijas treniņš: Par ATTIECĪBĀM”

Aicinām uz 8 nodarbību treniņu, kas notiks pirmdienu un ceturtdienu vakaros: 2020.gada 12., 15., 19., 22., 26., 29.oktobrī un 2. & 5.novembrī no 18:30 – 20:30.

Jebkuras dzīves jomas veiksmes pamatelements ir attiecības. Vai tā būtu biznesa joma vai privātās dzīves joma, labvēlīgas mijiedarbības pamats ir prasme veidot saskanīgas, veselīgas attiecības = uz savstarpēju cieņu un sadarbību vērstas attiecības.

Ja vēlies dzīvot lielākā mierā ar sevi un citiem cilvēkiem, pievienojies Cienošas komunikācijas treniņam. Cienošā komunikācija palīdz atrisināt visdziļākos konfliktus sevī un ar citiem cilvēkiem.

“Nav sliktu cilvēku, ir sliktas komunikācijas prasmes” /M.Rozenbergs/

8 nodarbībās prakstiskā pieredzē veidosim CIENOŠAS KOMUNIKĀCIJAS prasmes:

= izmantot VALODU un paplašināt vārdu krājumu, kas apraksta personīgo pieredzi, izjūtas, vajadzības un apgūt veidus kā godīgi un atklāti izteikt savu viedokli;

= izmantot APZINĀTĪBAS prakses ikdienas saskarsmes situācijās, īpaši sarežģītās situācijās, un apzināti izvēlēties izmantot valodu veidā, kas dod iespēju attīstīt savstarpēji saprotošas attiecības;

= attīstīt dziļāku EMPĀTIJU un prasmi veidot empātisku KLĀTBŪTNI jebkurā saskarsmes situācijā;

= izmantot un attīstīt EMOCIONĀLO INTELEKTU un saprast kā emocionālais briedums var palīdzēt risināt konfliktus nevainojot otru vai sevi, it īpaši, ja traucē dusmas, aizvainojums un vilšanās;

= būt dziļākā SAIKNĒ AR SEVI UN CITIEM, iemācīties kā ātri atgūties no strīda un pēc tam justies dziļākā saiknē ar sevi, kā runāt par savām vajadzībām un saprast citu vajadzības.

Treniņa mērķis ir praktizēt un nostiprināt spēju izmantot Cienošas komunikācijas prasmes, lai uzlabotu attiecības visos dzīves aspektos (darbs, partnerattiecības, ģimene, bērni).

Cienošas komunikācijas idejas pamatā ir pasaulē atzīta psihologa un konfliktu mediatora, Maršala Rozenberga Nevardarbīgās komunikācijas (nonviolent communication) metode. Lai pārvarētu plaši izplatīto aizspriedumu, pārmetumu un kritikas pilno valodu, Maršals Rozenbergs izveidoja četru soļu modeli, kas ved pie iejūtīgas, skaidras un atklātas valodas un nodrošina cienošu saskarsmi cilvēku attiecībās.

Treniņu vadīs Veselīga Izglītības Centra domubiedres un speciālistes:
Anete Raikova – psiholoģe (Mg.psych.)/psihoterapeite, Biodanza skolotāja
Vineta Grīvza – psiholoģe (Mg.psych.)/psihoterapeite, hipnoterapeite, Biodanza skolotāja

Vieta: Rīga, Apmācību un semināru centrā T-ELPA, Zemitānu ielā 9

Cena: 200 eiro (ieskaitot PVN)

Dalībai pieteikties: vineta@vcg.lv vai 29294443 (Vineta) / 29168546 (Anete)