Bērniem

Biodeja bērniem pamatojas uz Biodanza metodes pamatprincipiem un atbalsta bērnu autentisku identitātes attīstību, veicinot bērnu personīgo izpausmi un veicinot komunikāciju un sadarbību ar citiem empātiskā un tolerantā veidā.

Biodeja bērniem piedāvā dažādas neverbālas pieredzes sekojošās jomās:

  • Vitalitāte – lai stiprinātu organisma pašegulāciju, līdzsvarotu aktivizācijas un relaksācijas ritmus, uzlabotu bērnu plūsmas spēju u.c. ;
  • Radošums – lai izmēģinātu dažādas izpausmes formas un atrastu jaunas izpausmes iespējas;
  • Afektivitāte – lai attīstītu empātiju un palīdzētu izveidot un dzīvot emocionālās attiecībās, pieredzēt savstarpēju mijiedarbību, līdzsvarotu došanu un ņemšanu, justu savstarpēju cieņu, pieredzētu draudzību ( arī starp meitienēm un zēniem).
  • Transcendence – lai veicinātu dabas ritmu izjušanu un sevis izjušanu kā dabas sastāvdaļu.

Biodejas nodarbības bērniem un  vecākiem ar bērniem tiek veidotas balstoties uz TANZPRO-Biodanza®  bērniem programmas bāzes un ir Empātijas skolas koncepta (Stueck, 2010) neverbālā daļa.

TANZPRO-Biodanza® programmas mērķis ir, veicinot bērna identitātes attīstību, attīstīt sekojošas sociālās un emocionālās kompetences, ka piemēram:

  • uzlabot emocionālo sevis un citu apzināšanos;
  • veicināt līdzsvarotu emociju izpausmi un emociju regulēšanu; 
  • attīstīt sociālo sevis apzināšanos, kas izpaužas kā savu sociālo robežu sajušanu/izprašanu, „es” grupā apzināšanās, izpaume grupā, kas pastiprina pašnovērtējumu un rīcībspēju, paškontroli;
  • uzlabot attiecību veidošanu un uzturēšanu, kas iekļauj draudzēšanās prakses, rūpēšanās, pozitīva sadarbošanās, tolerances attīstīšana pret atšķirīgo, u.c.
  • empātijas jūtu attīstīšana, citu jūtu respektēšana.

Katra nodarbība ir apmēram 45 – 60 minūšu gara un sastāv no trim daļām:

Tanzpro

1.daļa – saruna/stāsts sēžot aplī. Katrai nodarbībai ir sagatavots stāsts –  “Ceļojums uz kādu zemi” (lielākiem bērniem: 7-10 g.) un „Dažādi piedzīvojumi“ (mazākiem bērniem: 3-6 g.).

2.daļa  –Biodanza daļa (nodarbības 1.daļas tematikai specifiskas dejas/ vingrinājumi). 

3.daļa – nodarbībā gūto pārdzīvojumu zīmēšana. 

 

TANZPRO-Biodanza® ir praksē pārbaudīta un zinātniski izvērtēta uz deju orientēta programma, ko Vācijas Veselības ministrijas projekta ietvaros (2007-2011) atbilstoši izglītības iestāžu prasībām adaptēja un  Leipcigas universitātes Psiholoģijas institūtā veiktajā pētījumā izvērtēja M.Stueck, A.Villegas, C.Luzzie, R.Toro (2010). 

Latvijā veiktajā pētījumā par 1.klašu skolēnu emocionālo un sociālo kompetenču izmaiņām TANZPRO-Biodanza® nodarbību grupā (V.Grīvza, 2016) 1.klašu skolēniem, kuri piedalījās nodarbībās, salīdzinājumā ar 1.klašu skolēniem, kuri nepiedalījās nodarbībās, uzlabojās emociju (dusmu, baiļu, sajūsmas un skumju) regulēšanas spējas, kā arī tika novērota vairak sociāli vērsta uzvedība. Pētījuma rezultāti iesaka, ka TANZPRO-Biodanza® programma ļauj samazināt emociju izpausmju problēmas un uzlabot vienaudžu attiecības, vai arī preventīvi aizsargā skolēnus pret šo rādītāju pasliktināšanos, kā tas bija novērojams 1.klašu skolēniem, kuri nepiedalījās nodarbībās.

 Nodarbību grupas tiek veidotas pamatojoties uz dalībnieku pieteikumiem. Vadu grupas arī skolās un bērnudārzos.

 Pieteikties nodarbībām

Vieta: iespējams noorganizēt dažādās Rīgas vietās, atkarībā no dalībnieku pieprasījuma.
Maksa: 7 eiro par vienu nodarbību.

 

image
image
image

BIODEJA

Biodeja ir par šī mirkļa intensitātes sajušanu. Ja mēs esam šeit un tagad, tad dzīve kļūst fantastiska un katrs mirklis ir burvības pilns. /Rolando Toro, biodejas pamatlicējs/