Organizācijām

„Biodeja organizācijām ir cilvēku rehabilitācijas metode, kas vērsta uz laimīgākas un līdzjūtīgākas sabiedrības veidošanu.”
/Rolando Toro Araneda, biodejas metodes izveidotājs/

Biodeja organizācijās tiek izmantota:

 • komandas saliedēšanai, emocionālā klimata uzlabošanai;
 • stresa mazināšanai un labizjūtas paaugstināšanai;
 • empātijas un atgriezeniskās saites sajūtu uzlabošanai;
 • emocionāla intelekta un intuīcijas attīstīšanai;
 • cieņas, tolerances un sadarbības veicināšanai;
 • komunikācijas prasmju uzlabošanai (70% komunikācijas notiek neverbālā līmenī).

Biodejas metode palīdz:

 • samazināt barjeras starp darbiniekiem un darba grupām,
 • veicināt konstruktīvas uz sadarbību vērstas darba attiecības,
 • veicināt veselīgu attieksmi pret konfliktiem,
 • uzlabot darbinieku komunikācijas prasmes,
 • uzlabot noturību pret stresu
 • veicināt radošumu.

Biodejas metodes pētījumi ir parādījuši labus rezultātus stresa mazināšanā. Mūzikas, kustību un grupas mijiedarbības iedarbība ir tūlītēja un sniedz cilvēkiem enerģiju un spēju darboties un labāk tikt galā darba spriedzes situācijās.

Biodejas metode organizācijas var tikt izmantota kā atsevišķi semināri – 1,5 ~2 stundu gari, dienas vai vairāku dienu semināri, vai iknedēļas regulāras nodarbības.

Pieteikties nodarbībām

Vieta: iespējams noorganizēt dažādās Rīgas vietās, atkarībā no dalībnieku pieprasījuma.
Maksa: atkarīga no vienošanās veida.

image
image
image

BIODEJA

Biodeja ir par šī mirkļa intensitātes sajušanu. Ja mēs esam šeit un tagad, tad dzīve kļūst fantastiska un katrs mirklis ir burvības pilns. /Rolando Toro, biodejas pamatlicējs/