Vecākiem ar bērniem

Biodeja ir personības izaugsmes metode, ar kuras palīdzību ir iespējams ienest attiecībās jaunu enerģiju – vairāk siltuma, mīlestības, dabīguma, rotaļīguma un prieka.

Biodeja ir īpaša izpausmes forma:

  • kas balstās uz mīlestības, cieņas, vienlīdzības, dažādības pieņemšanas principiem,
  • kas veicina pašvērtējumu, radošumu un draudzības prasmes,
  • kas dod iespēju izpaust sevi caur savām jūtām un emocijām.

Biodejas nodarbība vecākiem ar bērniem ir neverbāla vecāka un bērna (cilvēka un cilvēka) satikšanās “šeit un tagad”, kurā caur deju, rotaļu, mijiedarbību ir iespējams jaunā kvalitātē iepazīt vienam otru, savas sajūtas un vajadzības.

Bērnam ķermenis ir pats svarīgākais “domāšanas orgāns”. Tas nozīmē, ka skolotājam (un arī vecākam)  ir jābūt pieejām savai ķermeņa uztverei bez racionālās apstrādes, tikai ar spēju pieredzēt. Bez šīs pieejas ķermenim nav iespējams attīstīt sevis-apzināšanos ne bērniem, ne skolotājiem (ne vecākiem) (Maturana & Verden-Zöller, 2005).

Biodeja bērniem ar vecākiem piedāvā dažādas neverbālas pieredzes sekojošās jomās:

  • Vitalitāte – lai stiprinātu organisma pašegulāciju, līdzsvarotu aktivizācijas un relaksācijas ritmus, rosinātu dzīvesprieku un labizjūtas stāvokļus ;
  • Radošums – lai izmēģinātu dažādas izpausmes formas un atrastu jaunas izpausmes iespējas;
  • Afektivitāte – lai attīstītu empātiju un palīdzētu izveidot un dzīvot emocionālās attiecībās, pieredzēt savstarpēju mijiedarbību, līdzsvarotu došanu un ņemšanu, justu savstarpēju cieņu, pieredzētu draudzību ( arī starp meitienēm un zēniem).
  • Transcendence – lai veicinātu dabas ritmu izjušanu un sevis izjušanu kā dabas sastāvdaļu.

Nodarbības vecākiem ar bērniem tiek veidotas balstoties uz TANZPRO-Biodanza®  bērniem programmas bāzes.
Vairāk par programmu varat izlasīt šeit.

 Pieteikties nodarbībām

Vieta: iespējams noorganizēt dažādās Rīgas vietās, atkarībā no dalībnieku pieprasījuma.
Maksa: 7 eiro par bērnu (cenā iekļauta viena vecāka dalība, otra vecāka dalība – 3 eiro)

image
image
image

BIODEJA

Biodeja ir par šī mirkļa intensitātes sajušanu. Ja mēs esam šeit un tagad, tad dzīve kļūst fantastiska un katrs mirklis ir burvības pilns. /Rolando Toro, biodejas pamatlicējs/