Stresa vadības treniņi

Piedāvāju stresa vadības treniņus pieaugušajiem un bērniem.

PIEAUGUŠAJIEM:  STRAIMY® – „Ekspedīcija stresa kalnā” – Stresa samazināšanas treniņš ar jogas elementiem.

Treniņš izmantojams profesijās, kas saistītas ar stresa situācijām, īpaši psihosociālajās jomās, pedagoģijā, kā arī dažādu nozaru organizācijās. STRAIMY® nav individuāla vai grupu terapijas metode, tā ir preventīva, profilaktiska uz psiholoģisku veselību orientēta programma.

straimySTRAIMY® – Stresa treniņu ar jogas elementiem izveidoja Dr.Psych.M.Stueck Leipcigas Universitātes Psiholoģijas Institūtā no 1999.gada līdz 2005.gadam un tas ar panākumiem tiek izmantots praksē. Šī treniņa kā stresa pārvarēšanas iespējas nozīme pierādīta plaša zinātniska pētījuma laikā. 2006. gadā STRAIMY tika iekļauta Vācijas Psihologu apvienības empīriski izvērtēto veselības, preventīvo un rehabilitācijas programmu sarakstā, publicējot to Veselības psiholoģijas žurnālā. 2005. gadā autors saņēma Pedagoģijas fonda Cassianeum īpašo balvu.

Šajā treniņā ir apvienotas Rietumu terapijas ar Austrumu dziedināšanas metodēm.

Piedāvātais treniņš ir vērsts uz to, lai kursa dalībnieki:

 • spētu panākt iekšējas regulācijas stabilitāti stresa situācijā vai pēc tam (t.sk. izmantojot meditāciju ar elpošanu un kustību, autogēno treniņu, refleksiju, pašinstruēšanu);
 • iegūtu spējas tikt galā ar situāciju ārēji, apgūstot atbilstošas stresa pārvarēšanas stratēģijas (t.sk laika plānošanu, veiksmīgas komunikācijas prasmes).

STRAIMY® treniņš var tikt veikts divās formās:

 • kā 10 nedēļu kurss ar vienu 2 stundu nodarbību nedēļā;
 • kā 3 dienu kompaktkurss.

Katra treniņa nodarbība ietver 2 daļas: pirmo – psiholoģiski izglītojošo daļu, kurā tiek apskatītas ar stresu saistītas problēmas un tiek praktiski iemācītas dažādas īstermiņa un ilgtermiņa stresa vadības tehnikas. Otrajā nodarbību daļā tiek mācītas pašregulēšanas metodes – joga un meditācija, autogēnais treniņš un citas tehnikas, lai trenētu dalībniekiem mieru, nosvērtību, spēju relaksēties.

Nodarbību grupas tiek veidotas pamatojoties uz dalībnieku pieteikumiem.

Pieteikties nodarbībām

Vieta: iespējams noorganizēt dažādās Rīgas vietās, atkarībā no dalībnieku pieprasījuma.
Maksa: 12 eiro (par vienu 2h nodarbību – 10 nodarbību ciklā).

BĒRNIEM:  EMYK® – Atslābināšanās treniņš  ar jogas elementiem bērniem

EMYK® ir SYSRED-koncepta (angliski: SYStemrelated Stress REDuction vai latviski: Ar Sistēmu saistītā stresa samazināšana; Stueck, 2011) pirmā daļa, kas ir profilaktiska stresa novēršanas/ samazināšanas programmu bērniem.

EemykMYK® – Atslābināšanās treniņu  ar jogas elementiem bērniem izveidoja Dr.Psych. M. Stueck un tas tika zinātniski izvērtēts Leipcigas Universitātes Psiholoģijas institūtā laikā no 1994. līdz 2001. Gadam. Kopš tā laika šo   treniņu ar labiem panākumiem izmanto bērniem un jauniešiem. Šī ir pirmā Vācijā zinātniski izvērtētā jogas programma bērniem. 1997. gadā  EMYK® (Entspannungstraining mit Yogaelementen) tika apbalvots ar īpašo Pedagoģijas fonda Cassianeum balvu Donauvertā (Donauwörth). Par pētījuma rezultātiem varat izlasīt zemāk.

EMYK® ietilpst jogas vingrinājumiem radniecīgi ķermeņa, elpošanas un meditācijas vingrinājumi,  fantāzijas ceļojumi un sajūtu vingrinājumi, kā arī daudzi ieteikumi stresa pārvarēšanai ikdienā.

Atslābināšanās treniņš ar jogas elementiem paredz 15 nodarbības pa 45-60 minūtēm, kas notiek divas reizes nedēļā. Treniņš kopumā var aizņemt apm.15 nedēļas.

Treniņam ir divas versijas:

 • Bērnudārza vecuma bērnu treniņš,
 • Skolas vecuma bērnu treniņš.

Nodarbību grupas tiek veidotas pamatojoties uz dalībnieku pieteikumiem. Vadu grupas arī skolās un bērnudārzos.

Pieteikties nodarbībām

Vieta: iespējams noorganizēt dažādās Rīgas vietās, atkarībā no dalībnieku pieprasījuma.
Maksa: 75 eiro (15 nodarbības).

Šīs programmas efektivitātes tika veikts pētījumā, kurā testa grupa tika salīdzināta ar kontroles grupu (n= 48 dalībnieki) un tika veikti psiholoģiskas un fizioloģiskas izvērtējuma metodes (Stueck, 1998, 2000).

Pētījumā tika konstatēti sekojoši rezultāti:

 • skolēni pieņēma šo treniņu un viņiem tas patika,
 • uzlabojās emocionālā stabilitāte, labizjūta,
 • paaugstinājās stresa noturība,
 • paaugstinajās koncentrēšanās spēja,
 • skolēni arī turpmāk izmantoja iemācītās pašregulācijas metodes.
image
image
image

BIODEJA

Biodeja ir par šī mirkļa intensitātes sajušanu. Ja mēs esam šeit un tagad, tad dzīve kļūst fantastiska un katrs mirklis ir burvības pilns. /Rolando Toro, biodejas pamatlicējs/