Individuālās konsultācijas

Piedāvāju individuālās konsultācijas pieaugušajiem.

Konsultēšanā izmantoju Pozitīvās Psihoterapijas metodi, ko ir attīstījis Nosrats Pezeškians (Nossrat Peseschkian) Vācijā kopš 1968.gada.

Pozitīvā Psihoterapijas (PPT) konsultēšana ir vērsta uz cilvēka resursu izzināšanu un pašpalīdzības potenciāla aktivizēšanu.

Vārds „pozitīvs” nāk no vārda „positum” – reāls, esošs, eksistējošs.

PPT uzskata, ka cilvēks ir nevis kā “balta lapa”, bet gan kā grāmata, kurā viss veiksmei nepieciešamais jau ierakstīts, tikai jāprot atrast, attīstīt un izmantot.

Klienta stāvokli var salīdzināt ar  cilvēku, kas stāv uz vienas kājas – PPT fokuss ir vērsts uz klienta sapratni, ka viņš “atbalstam var izmantot savu otru kāju”.

Pozitīvās Psihoterapijas 3 pamatprincipi:

Cerības princips (The Principle of Hope) – pozitīvs sākuma punkts

 • Pozitīva cilvēka uztvere. Fokusējas uz resursiem, kas palīdz cilvēkam atklāt savas prasmes un uzņemties atbildību par savu rīcību.
 • Aktīva, kreatīva pozīcija:
  „Ja tu rītdien vēlies iegūt to, kas tev nekad nav bijis, tad tev ir jāpieņem lēmums un šodien jāizdara tas, ko tu nekad neesi darījis.”  /Nossrat Peseschkian/
 • Pozitīvā psihoterapija balstās uz pieņēmumu par cilvēka spējām un cilvēka pozitīvu tēlu. Izšķir  divas „pamata spējas:
   – spēja mīlēt – pārstāv emocionalitāti;
   – spēja izzināt – reprezentē kognīciju.
   – Resursu mobilizācija – potenciāla atvēršana. Arī negatīva pieredze ir resurss. Kā no negatīvas situācijas ieziet kā ieguvējam, saskatīt resursus attīstībai.

Līdzsvara Princips (The Principle of Balance)

Piedāvā cilvēka dzīvi un attīstību izskatīt četrās jomās, kas no dabas cilvēkam tiek dots līdzsvarā:

 • Ķermenis/ Sajūtas
 • Darbs/ Sasniegumi
 • Kontakti/ Ģimene
 • Nākotne / Intuīcija

lidzsvara-modelis

Konsultācijas princips (The Principle of Consultation) – konsultācija tiek virzīts, lai palīdzētu cilvēkam apzināties un koriģēt savu uzvedību.

Pozitīvās Psihoterapijas uzdevumi:

 • iedvesmot cilvēku pārmaiņām,
 • apzināties šā brīža situāciju,
 • izveidot jaunu uzskatu sistēmu,
 • izveidot jaunu uzvedības modeli,
 • iemācīties to izmantot dzīvē.

Jauns uzvedības modelis bez veco uzskatu maiņas ir ceļš uz slimību, nevis panākumiem.

Sazināties ar mani

Vairāk par Pozitīvo Psihoterapiju varat izlasīt Pozitīvās Psihoterapijas Pasaules Associācijas mājas lapā  (World Association for Positive Psychotherapy – WAPP) http://positum.org/

image
image
image

BIODEJA

Biodeja ir par šī mirkļa intensitātes sajušanu. Ja mēs esam šeit un tagad, tad dzīve kļūst fantastiska un katrs mirklis ir burvības pilns. /Rolando Toro, biodejas pamatlicējs/